รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 ก.ย. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
หลักทรัพย์ ITEL
แหล่งข่าว SEC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.6637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.4065% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.6637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.9161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.4102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.9161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 18.116% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง วัฒนา สมวัฒนา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.0055% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 15.4802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.0055% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 42.0695% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.1729% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 51.0368% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1729% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 51.0368% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.