รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 ก.ย. 2564 08:59:00
หัวข้อข่าว Clarification of news or information requested by SET
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
SET requests to clarify news or information


Subject                 : Clarification of news or information 
requested by SET
Description               :
Subject 	Clarify information on disposal of investments in subsidiary and the 
Company's core business operations. No. OM6409003


             Signature ___________________________
                  ( Mr. Kritsada Pruitipat )
                  Acting Chief Executive Officer
             Authorized to sign on behalf of the company

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.