รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 10 พ.ย. 2565 08:18:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on November 11, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 265,333,698.00
- Common stock (Unit: shares)      : 530,667,396
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 1,622,060
New capital (baht)            : 266,144,728.00
- Common stock (Unit: shares)      : 532,289,456
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 9/2022 in the amount of 2,000 units to
1,622,060 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 811.03
Conversion ratio (baht per share)    : 1.233
Conversion date             : 04-Nov-2022
Trading date               : 11-Nov-2022
______________________________________________________________________