รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 27 พ.ค. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on May 30, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 215,063,874.50
- Common stock (Unit: shares)      : 430,127,749
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 2,972,905
New capital (baht)            : 216,550,327.00
- Common stock (Unit: shares)      : 433,100,654
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 2/2022 in the amount of 2,000 units to
1,481,481 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 740.7405
Conversion ratio (baht per share)    : 1.35
Conversion date             : 23-May-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 2/2022 in the amount of 2,000 units to
1,491,424 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 745.712
Conversion ratio (baht per share)    : 1.341
Conversion date             : 24-May-2022
Trading date               : 30-May-2022
______________________________________________________________________