รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 30 มิ.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว Decreasing of the company's paid-up capital of IRCP
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Decreasing of paid-up capital

Subject                 : Decreasing of the company's paid-up 
capital of IRCP
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Par value (THB) - old          : 1.00
Par value (THB) - new          : 0.50
Effective date              : 05-Jul-2021
Remarks                 :
- No change in the number of shares
______________________________________________________________________