รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 ต.ค. 2564 17:09:00
หัวข้อข่าว SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ UBIS
หลักทรัพย์ UBIS
แหล่งข่าว SEC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
สำนักงานได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)
ของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ UBIS
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์
แบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.