รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 มิ.ย. 2564 07:46:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ SE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SE)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 131,998,994.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 263,997,989
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 360,000,000
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 311,998,994.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 623,997,989
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50000
จัดสรรรให้               			 : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)         			 : 2 : 3
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)          			 : 0.50
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : วันที่ 07 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 24 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.