รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 ก.ค. 2564 07:56:00
หัวข้อข่าว mai adds new listed securities : KWM-W1 to be traded on July 15, 2021
หลักทรัพย์ KWM
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Listing

Listing                 : Warrant
Company name               : K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY 
LIMITED (KWM)
Warrant trading symbol          : KWM-W1
Secondary market             : mai
Trading date               : 15-Jul-2021
Number of listed warrants (unit:     : 139,998,338
warrants)
Exercise ratio (Warrant : Common stock) : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.50
Term of warrants             : 2 years from the issuance date (July 
5, 2021)
Warrant price (baht per unit)      : 0.00
First exercise date           : 04-Jan-2022
Last exercise date            : 04-Jul-2023
Remark                  :
Please see the description, condition and major characteristics of KWM-W1 in SET
information Management System and see Terms and Conditions of KWM-W1 which were
submitted to the warrant holders or from SET website :
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.