รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 ส.ค. 2565 17:00:00
หัวข้อข่าว Trading Alert List Information
หลักทรัพย์ ASN
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Trading Alert List


Subject                 :
Securities showing unusual movement of prices and trading volumes compared with 
the previous trading session; SET is awaiting clarification from the firms
involved. (Trading Alert List)
Trading Alert List on          : 04-Aug-2022
Security                 : ASN
Measurement               :
Details as per in 'List of securities which fulfilled the market surveillance 
criteria'
______________________________________________________________________