รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2565 08:12:00
หัวข้อข่าว Clarification of news or information requested by SET
หลักทรัพย์ AKP
แหล่งข่าว AKP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
SET requests to clarify news or information


Subject                 : Clarification of news or information 
requested by SET
Description               :
According to the letter of The Stock Exchange of Thailand dated April 4, 2022 
requesting Akkhie Prakarn Public Company Limited ("the Company") to clarify any
major development which results in the significant increase of the Company's
securities trading volume and trading price.

The Company would like to inform that the Company has no significant 
development. In addition to the company has previously disseminated information
in accordance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. If the
Company has any information or development that may affect the fundamentals of
the stock price, we will inform you accordingly.


             Signature ___________________________
                  ( Mr.Vanchai  Luengviriya )
                  President & CEO
             Authorized to sign on behalf of the company

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.