รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 02 ส.ค. 2565 07:46:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on August 3, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 239,173,878.50
- Common stock (Unit: shares)      : 478,347,757
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 8,630,598
New capital (baht)            : 243,489,177.50
- Common stock (Unit: shares)      : 486,978,355
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 6/2022 in the amount of 3,000 units to
3,205,128 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,068.376
Conversion ratio (baht per share)    : 0.936
Conversion date             : 21-Jul-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 6/2022 in the amount of 2,000 units to
2,157,497 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,078.749
Conversion ratio (baht per share)    : 0.927
Conversion date             : 22-Jul-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 6/2022 in the amount of 3,000 units to
3,267,973 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,089.3243
Conversion ratio (baht per share)    : 0.918
Conversion date             : 25-Jul-2022
Trading date               : 03-Aug-2022
______________________________________________________________________