รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 12 พ.ย. 2562 08:15:00
หัวข้อข่าว การปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ DOD
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การปลดเครื่องหมาย            			

เรื่อง                 			 : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			
 - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ปลดเครื่องหมาย             			 : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย           			 : 12 พ.ย. 2562
รอบ                  			 : เช้า
เหตุผล                 			 :
บริษัทเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.