รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 11 พ.ย. 2562 09:21:00
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การขึ้นเครื่องหมาย            			

เรื่อง                 			 : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			
 - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ขึ้นเครื่องหมาย              			 : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย            			 : 11 พ.ย. 2562
รอบ                  			 : เช้า
เหตุผล                 			 :
ปรากฏข้อมูลสำคัญของงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ในข่าวกำหนดการใช้สิทธิ DOD-W1 ฉบับภาษาอังกฤษ 
ซึ่งบริษัทไม่สามารถเผยแพร่งบการฉบับเงินดังกล่าวได้
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.