รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 มี.ค. 2564 09:16:00
หัวข้อข่าว Refrain of dividend payment and Determine 2021 AGM Agenda
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Schedule of Shareholders' meeting

Subject                 : Schedule of Annual General Meeting of
 Shareholders
Date of Board resolution         : 25-Feb-2021
Shareholder's meeting date        : 23-Apr-2021
Beginning time of meeting (h:mm)     : 14 : 00
Record date for the right to attend the : 16-Mar-2021
meeting
Ex-meeting date             : 15-Mar-2021
Significant agenda item         :
 - Omitted dividend payment
 - Changing the director(s)
Venue of the meeting           : at Crystal 2-4, Century Park Hotel 9 
Ratchaprarop Road, Pratunam-Victory Monument, Bangkok 10400
______________________________________________________________________

Dividend payment / Omitted dividend payment

Subject                 : Omitted dividend payment
Date of Board resolution         : 25-Feb-2021
Omitted dividend payment from      :
  Operating period from 01-Jan-2020 to 31-Dec-2020
______________________________________________________________________

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.