รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 พ.ค. 2564 08:19:00
หัวข้อข่าว 18 May 2021 is the last trading day of NEWS-W6
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Investor reminding

Subject                 : Reminding of warrants' last trading 
date
Name of securities
 - Warrant of NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED No. 6 (NEWS-W6)
Last trading date            : 18-May-2021
Book closing date of warrant       : From 21-May-2021 to 12-Jun-2021
Last exercise date            : 12-Jun-2021
Date of post SP sign           : From 19-May-2021 to 12-Jun-2021
Notification period for the exercise of : From 28-May-2021 to 11-Jun-2021
the warrant
Delisting date of warrant        : 13-Jun-2021
______________________________________________________________________