รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 ส.ค. 2565 08:04:00
หัวข้อข่าว Trading Suspension and termination of listing status of K-W1
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted due to last 
exercise
Security Symbol
 - Warrant of KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1 (K-W1)
Sign posted               : SP
Reason                  :
Last exercise of warrant
Book closing date            : From 20-Sep-2022 to 11-Oct-2022
Last exercise date            : 11-Oct-2022
Date of post "SP" sign          : From 16-Sep-2022 to 11-Oct-2022
Notification period for the exercise   : From 26-Sep-2022 to 10-Oct-2022
Delisting date              : 12-Oct-2022
______________________________________________________________________