รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 16 ธ.ค. 2565 08:11:00
หัวข้อข่าว New shares of IRCP to be traded on December 19, 2022
หลักทรัพย์ IRCP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 
PUBLIC CO., LTD. (IRCP)
Old capital (baht)            : 270,886,754.50
- Common stock (Unit: shares)      : 541,773,509
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 4,164,032
New capital (baht)            : 272,968,770.50
- Common stock (Unit: shares)      : 545,937,541
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 2,000 units to
 2,057,613 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,028.8065
Conversion ratio (baht per share)    : 0.972
Conversion date             : 06-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 1,000 units to
 1,048,218 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,048.218
Conversion ratio (baht per share)    : 0.954
Conversion date             : 07-Dec-2022
Allocated for              : Advance Opportunities Fund 1 has 
exercised the convertible debentures No. 10/2022 in the amount of 1,000 units to
 1,058,201 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,058.201
Conversion ratio (baht per share)    : 0.945
Conversion date             : 09-Dec-2022
Trading date               : 19-Dec-2022
______________________________________________________________________