รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 พ.ย. 2565 12:50:00
หัวข้อข่าว No Right Adjustment of YGG-W1
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว YGG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Right adjustment / No right adjustment

Subject                 : No Right Adjustment
Symbol                  : YGG-W1
The full name of warrant         : Warrant of YGGDRAZIL GROUP PUBLIC 
COMPANY LIMITED No. 1
Adjustment
The reason for no adjustment       : The Company shall not adjust the 
exercise price and exercise ratio because the event does not comply with
adjustment conditions as follows;
 - dividend payment rate is higher than the rate which is specified in Term and 
Condition
Authorized Persons to Disclose      : Mr.Tanat Juwiwat
Information
Position                 : Chief Executive Officer

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.