รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 19 ม.ค. 2564 18:23:00
หัวข้อข่าว Notification of the resignation of the Director of the Company
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Comanche International Public Company Limited ("Company") would like to inform 
you that
Mr. Chalermpol Tuchinda resigned from the Director of the Company and Audit 
Committee and Subcommittees effective on 20th January 2021 onwards.
		
Please be informed accordingly.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only.  The Stock Exchange of Thailand has   no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases.  In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.