รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 06 ม.ค. 2563 08:11:00
หัวข้อข่าว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ YGG เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2563
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG)
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			 : YGG
ตลาดรอง                			 : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม             			 : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน       			 : 07 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 07 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) 			 : 180,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)     			 : 180,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)          			 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)            			 : 90,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)           			 : 45,000,000
จัดสรรให้แก่              			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 45,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)            			 : 5.00
วันที่เสนอขาย IPO            			 : วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2562
ลักษณะธุรกิจ              			 :
ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.