รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2565 09:37:00
หัวข้อข่าว Scheduled Meeting of Shareholders and refrain from paying dividends
หลักทรัพย์ DHOUSE
แหล่งข่าว DHOUSE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Schedule of Shareholders' meeting

Subject                 : Schedule of Annual General Meeting of
 Shareholders
Date of Board resolution         : 24-Feb-2022
Shareholder's meeting date        : 26-Apr-2022
Beginning time of meeting (h:mm)     : 13 : 30
Record date for the right to attend the : 23-Mar-2022
meeting
Ex-meeting date             : 22-Mar-2022
Significant agenda item         :
 - Omitted dividend payment
Venue of the meeting           : DHouse Pattana Public Company Limited
99 Sarakham-Wapi Pathum Road, Talat Subdistrict, Mueang Maha Sarakham
District, Maha Sarakham Province 44000
______________________________________________________________________

Dividend payment / Omitted dividend payment

Subject                 : Omitted dividend payment
Date of Board resolution         : 24-Feb-2022
Omitted dividend payment from      :
  Operating period from 01-Jan-2021 to 31-Dec-2021

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.