มุมผู้ประกอบการ th - education - th - enterprise - seminar
อบรมสัมมนา

 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจ หรือ CEO เรียนรู้เส้นทางการก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  กับหลักสูตร “IPO Roadmap”
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เรียนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ด้วยหลักสูตร “The Disruption of Consumer Behaviors” สัมมนาฟรี โดย Prof. Uri Gneezy และ ดร.ศิริกลุ เลากัยกุล วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. เวลา 18.00 – 21.00 น.  ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือสอบถามรายละเอียดที่ SETContactCenter@set.or.th 
 
     
  สัมมนาหลักสูตร “Digital Content Marketing for STARTUP” เมื่อ 18 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา
 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรโครงการ “STARTUP Evening Class @ SET" ด้วยหลักสูตร “Creating Product-Market Fit with Lean Startup” วันที่ 22 มี.ค. 60 ชมออนไลน์ Click

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “STARTUP Innovation Ideas through Design Thinking” วันที่ 28 ก.พ. 60
ชมออนไลน์ Click

 

ตลท. เชิญผู้สนใจการลงทุน ร่วมสัมมนา “เปิดโลกการร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup” มาร่วมลงทุนแบบไม่ตกเทรนด์กับโอกาสการลงทุนในธุรกิจพันธุ์ใหม่ ศ. 7 ต.ค. 59 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

     
 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนา "Blockchain: The Next Internet" วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 59
ชมออนไลน์ Part 1 | Part 2

     
 

ตลท. จัดอบรม Startup Fundamental ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พ.ค. 59
ชมออนไลน์ Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4