มุมผู้ประกอบการ th - education - th - enterprise - classroom
ห้องเรียนผู้ประกอบการ
เอกสารเผยแพร่
เอกสาร
เนื้อหา
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยาย เปิดโลกการร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup 1   
เอกสารประกอบการบรรยาย เปิดโลกการร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup 2  
เอกสารประกอบการบรรยาย Startup Fundamental Course  Scaling up the Startup Business Becoming the Establish Startup
เอกสารประกอบการบรรยาย Startup Fundamental Course  Startup Overview and idea discovery Transform Idea to Product
Startup Glossary
50 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ Startup

SET Your Startup Business Guide

4 ขั้นตอนหลัก สำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ 

ส่องเลย! ธุรกิจแบบไหนถึงเรียกว่าเป็น Startup

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจ Startup กับ SME